Tijekom 2020. dvostruko više korisnika demografskih mjera Grada Dubrovnika

Tijekom 2020. dvostruko više korisnika demografskih mjera Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik

Grad Dubrovnik, u sklopu mjera Socijalnog programa i demografskih mjera, roditeljima isplaćuje dar za novorođeno dijete te stalnu godišnju pomoć za treće i svako daljnje novorođeno dijete, i to temeljem Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete.

Jednokratne potpore za prvo novorođeno dijete u obitelji iznose 2 500 kuna, za drugo 3 500 kuna te za treće 5 000 kuna. Tijekom 2020. roditeljima novorođenčadi isplaćeno je sveukupno 2.007.500 kuna za 417 korisnika.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik u svoje je mjere socijalnog programa za 2019. uvrstio i stalnu godišnju pomoć roditeljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete u ukupnom iznosu od 33 600 kuna, koja se isplaćuje u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine djetetova života.

U 2020. godini to pravo ostvarile su 152 obitelji, što je dvostruko više nego u prethodnoj godini. Ukupno je za ovu demografsku mjeru tijekom 2020. isplaćeno iz gradskog proračuna 748 800 kuna.

Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika obuhvaćaju čitav niz subvencija, olakšica i potpora usmjerenih poboljšanju demografske slike Grada te boljih ekonomskih i socijalnih uvjeta za mlade.