Trpanjci će se za tri kapitalna projekta zadužiti 2 milijuna kuna

Trpanjci će se za tri kapitalna projekta zadužiti 2 milijuna kuna

Grgo Jelavic/PIXSELL

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Trpanj raspravljalo se o prijedlogu nacrta općinskog proračuna za 2020. godinu koji se predviđa u iznosu od 12 milijuna kuna. U tom iznosu 2 milijuna kuna Općina će, kako je rečeno,osigurati zaduživanjem.

Tako bi dobila sredstva za udjel u sufinanciranju tri kapitalna projekta u idućoj godini. To su sanacija odlagališta otpada u Vinoštima, rekonstrukcija bivše zgrade poljoprivredne zadruge Dingač u Trpnju i uređenje zapadnog dijela plaže u uvali Luka.

Za realizaciju tih projekata Općina Trpanj još ranije je nakon provedenog natječaja dobila novac od ministarstava poljoprivrede i turizma i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prijedlog nacrta proračuna upućen je na javno savjetovanje.