Turistička posezona na Pelješcu na lanjskoj razini

Turistička posezona na Pelješcu na lanjskoj razini

Radio Dubrovnik

Turistička posezona na Pelješcu počela je prema očekivanjima, uz još dobru popunjenost smještajnih kapaciteta u hotelima i nešto manju u kampovima i objektima privatnog smještaja. I dalje rade svi ugostiteljski objekti.

Prema podacima općinskih turističkih zajednica u Orebiću, Stonu, Trpnju i Janjini na odmoru je 7 tisuća uglavnom inozemnih gostiju, što je na razini posjeta s početka rujna prošle godine.

Najviše gostiju 5 tisuća boravi na pelješkoj rivijeri u orebićkoj općini, a u Stonu bilježe rekordan posjet izletnika zahvaljujući i obnoviteljskim radovima na stonskim zidinama i fortifikacijama koje financira Društvo prijatelja dubrovačke starine.