U četvrtak javno izlaganje izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a

U četvrtak javno izlaganje izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a

Grad Dubrovnik

Javna rasprava o prijedlogu četvrtih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) te Prostornog plana uređenja (PPU) Grada Dubrovnika započela je 6. lipnja. Javni uvid GUP-a trajat će do 20. lipnja, dok će javni uvid PPU-a trajati do 5. srpnja.

Izradi ovih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a pristupilo se radi planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju.

Predmetne izmjene i dopune odnose se isključivo na:

1. proširenje i redefiniranje obuhvata područja lučkog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell za potrebe razvoja ribarske infrastrukture i suprastrukture na lokaciji „Shell“ u Sustjepanu te definiranje i omogućavanje realizacije svih potrebnih sadržaja na kopnu i u moru,

2. planiranje lokacije reciklažnog dvorišta na predjelu Kaćigruda u Orašcu,

3. osiguravanje planskih preduvjeta za pristupnu cestu Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik na području proizvodno - poslovne zone,

4. osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati te

5. osiguravanje planskih preduvjeta za rekonstrukciju ceste - Ulice kardinala Stepinca radi kvalitetnog rješavanja prometa tog gradskog područja.

Uvid je moguć na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (PPU i GUP), u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika na adresi Pred Dvorom 1 te u informacijskom sustavu prostornog uređenja, svaki radni dan od 9 do 15 sati.

Tijekom javnog uvida 13. lipnja u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održat će se javna izlaganja o prijedlogu četvrtih izmjena i dopuna PPU-a s početkom u 11 sati te GUP-a u 13 sati.

Javnost može dati svoja mišljenja postavljanjem pitanja ili davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik tijekom javnih izlaganja. Također ih može dostaviti na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili na e-mail:urbanizam@dubrovnik.hr.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.