U Dom zdravlja samo hitni i akutni slučajevi, uz najavu

U Dom zdravlja samo hitni i akutni slučajevi, uz najavu

Zvonimir Pandza/PIXSELL

Dom zdravlja Dubrovnik će zbog epidemiološkog stanja u zemlji, a sve u svrhu zaštite svojih pacijenata te onemogućavanja daljnjeg širenja korona virusa (COVID – 19) od utorka 17. ožujka 2020. godine primati samo pacijente uz neophodnu prethodnu telefonsku najavu nadležnom liječniku.

Obradit će se isključivo pacijenti sa akutnom i hitnom simptomatologijom, a po prethodnoj procijeni liječnika.

Odredba se odnosi na sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite.