U „Informaduru” naučite kako pripremiti Erasmus + projekte

U „Informaduru” naučite kako pripremiti Erasmus + projekte

Informadur

Odjel za mobilnost u području mladih u sklopu Agencije za mobilnost i programe EU, u suradnji s Centrom za mlade Informadur, organizira radionicu pripreme prijava u sklopu Projekata u okviru dijaloga s mladima programa Erasmus+.

Radionica će se održati 4. travnja od 10 do 15 sati u Centru za mlade Informadur, Ante Starčevića 22 (Bazen Gruž).

Radionica, tijekom koje će se moći saznati korisne informacije o pripremi prijava u sklopu Projekata u okviru dijaloga s mladima, bit će vezana isključivo uz prijavu ove vrste projekata, koji se financiraju u okviru Ključne aktivnosti 3 u području Erasmus+ mladih te je namijenjena potencijalnim prijaviteljima (udruge mladih i za mlade, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna tijela, škole, itd.) koji se žele informirati o mogućnostima i načinu prijave.

Osim predstavljanja uvjeta i načina prijave u sklopu Projekata u okviru dijaloga s mladima, sudionici će imati priliku iz prve ruke čuti iskustvo uspješne prijave od već postojećih korisnika, ali i dobiti povratne informacije o kvaliteti potencijalnih projektnih ideja (kroz rad u manjim grupama i raspravu o projektnim idejama).

Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali broj sudionika na radionici je ograničen te Agencija za mobilnost i programe EU zadržava pravo odabira sudionika sukladno motivaciji prijavljenih. Organizator nije u mogućnosti sudionicima refundirati troškove putovanja.

 

PROGRAM:

9 - 10 Registracija sudionika

10 - 10:10 Pozdravna riječ i predstavljanje programa

10:10 - 11:15 Projekti u okviru dijaloga s mladima: što su i kako ih prijaviti?

11:15 - 12 Pitanja sudionika

12 - 13 Pauza za ručak

13 - 15 Kako ideju pretvoriti u uspješan projekt: Primjeri dobre prakse i rad u grupama

 

Svi zainteresirani mogu se do 27. ožujka 2019. godine prijaviti za sudjelovanje putem prijavnog obrasca koji se nalazi ovdje, a za dodatne informacije kontaktirajte: mladi@mobilnost.hr.