U IUC-u o informacijskoj tehnologiji i novinarstvu

U IUC-u o informacijskoj tehnologiji i novinarstvu

Radio Dubrovnik

U Interuniverzitetskom centru Dubrovnik od 27. do 30. svibnja 2019. održala se 24. Međunarodna konferencija o informacijskoj tehnologiji i novinarstvu na kojoj su ključni predavači bili Lance W. Bennett sa Washingtonskog sveučilišta i Marijana Grbeša-Zenzerović sa Sveučilišta u Zagrebu.

Ova konferencija, jedna od najdugovječnijih u IUC-u, nadišla je okvire svog naslova, postavljenoga prije četvrt stoljeća, prateći i nerijetko predviđajući trendove u internetskoj komunikaciji i njezinim utjecajima na ljudsko društvo.

Istražujući i utvrđujući veze unutar pojedinih ideološki označenih komunikacijskih filtarskih mjehura, Benett je statistički dokazao da su glavni proizvođači i pronositelji lažnih vijesti desničarske i u biti "antidemokratske javne sfere".

Grbeša-Zenzerović je analizirala pojavu, utjecaj i razlog naglog i širokog prodora komičarâ na političku scenu više država, od Islanda i Italije do Ukrajine, te način na koji oni preobražuju suvremenu politiku.

Prva dva dana Konferencije zauzela je već tradicionalna radionica koju suorganizira IPSA, na temu "Mjehursko društvo i smrt javne sfere".

U sklopu prvog zasjedanja o "alternativnim činjenicama", deepfakeu (krivotvorinama fotografija i video-isječaka) te glomaznim podacima izlagali su Péter Bence Stumpf i Norbert Merkovity sa Sveučilišta u Szegedu/Segedinu (Politika utemeljena na privlačenju pozornosti "alternativnim činjenicama"), te Béla Jánky sa Sveučilišta u Budimpešti, Zoltán Ketty sa Sveučilišta Loránda Eötvösa u Budimpešti, i Gabriela Szabó iz budimpeštanskog Centra za društvene znanosti (Egocentrična javnost i stvaranje političkog mnijenja među korisnicima Facebooka).

O polarizaciji i populizmu izlagali su Óscar G. Luengo i Belén Fernández García sa Sveučilišta u Granadi (Kako populističke stranke u Španjolskoj koriste Twitter radi polariziranja javnosti), te Curd B. Knüpfer sa Slobodnog sveučilišta u Berlinu (Desničarske informacijske mreže, populističke stranke i prelijevanje devijantnih tema u hibridnome medijskom okolišu).

Svijet u mjehurima bio je tema kojom su se bavili Javier García Marín i José Manuel Moreno Mercado sa Sveučilišta u Granadi (Državno sponzorirani mjehuri) te s istog Sveučilišta Óscar G. Luengo i Ignacio Jesús Serrano Contreras (Klimatske promjene i dijalog u YouTubeu: je li i to mjehur?).

Jelena Surčulija Milojević sa Sveučilišta u Beogradu (Postaje li YouTube novi Facebook?) i Marija Volarević sa Sveučilišta u Ljubljani (Milenijalci i političko sudjelovanje on line na primjeru netom završenih europarlamentarnih izbora u Hrvatskoj) bavili su se hegemonskim medijima, društvenim medijima te stranačkim komunikacijama. Novinskim medijima, političkim mitovima i i izborima bavili su se pak Marija Ivanova (Politički mitovi u suvremenim masovnim medijima) i Vladimir Ivanov (Modeli natjecanja između nacionalnih strategija i soft-powera), oboje s ruskog Sveučilišta RUDN.

Odnosi između javne sfere i platformi on line bili su tema o kojoj su predavali Domagoj Bebić sa Sveučilišta u Zagrebu (Nema potrebe za vikanjem, javna sfera je gluha), zatim Jill L. Tao s Nacionalnog sveučilišta u Incheonu, António Tavares sa Sveučilišta u Minhu, Patrícia Silva sa Sveučilišta u Aveiru i Maria Lameiras sa Sveučilišta u Vigu (Spaljivanje mjehurâ na javnom trgu: kultura, politika i javno znanje u digitalnom dobu), te Milica Vučković sa Sveučilišta u Zagrebu (Bajka o javnoj sferi on line).

O temi autentičnosti identiteta govorili su veleposlanik Nenad Prelog (Lažne vijesti kao disciplina u nastajanju u komunikacijskim znanostima), Mato Brautović, Romana John i Sandra Buratović sa Sveučilišta u Dubrovniku (Lažne vijesti, selektivna izloženost i tradicionalna novinska glasila), Ana Radović Kapor i Iva Adžić Kušt s dubrovačkoga Međunarodnog sveučilišta Libertas (Nove informacijske platforme u ekonomskoj i javnoj diplomaciji), Tanja Grmuša s Poslovnog veleučilišta u Zagrebu i Lordan Prelog s Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću (Uloga novih tehnologija u suzbijanju lažnih vijesti), te Inoslav Bešker sa Sveučilišta u Splitu (Identitet i mentalitet u komunikaciji on line).

Direktori konferencije su redoviti profesori Nenad Prelog (veleposlanik u Južnoafričkoj Republici), Damir Boras (rektor Sveučilišta u Zagrebu) i Inoslav Bešker (sa sveučilištâ u Splitu i Dubrovniku).