U Korčuli će se obnoviti dječji vrtići

U Korčuli će se obnoviti dječji vrtići

Radio Dubrovnik

Projektom obnove dječjih vrtića na području Grada Korčule u najnužnijoj obnovi su vrtići u Korčuli, Račišću i Čari, za koje je u tijeku izrada glavnih projekata. Dječji vrtić u Korčuli nema riješene imovinsko-pravne odnose, dok su ostali vrtići u vlasništvu Grada Korčule.

Prema podacima Korčulanske razvojne agencije, Dječji vrtić u Čari ima važeću uporabnu dozvolu, dok je u tijeku postupak izdavanja uporabne dozvole za dječji vrtić u Korčuli i Račišću.