U pelješkim školama 14 prvaša više nego lani

U pelješkim školama 14 prvaša više nego lani

Radio Dubrovnik

Prema rezultatima upisa u osnovne škole na Pelješcu: u Orebiću, Stonu, Janjini, Kuni i Trpnju u novoj 2020./2021. školskoj godini, pohađat će ih 68 prvašića, što je 14 više nego u protekloj školskoj godini.

Najviše je učenika u prve razrede, njih 40, upisano u osnovnoj školi u Orebiću, i to 35 u središnjoj školi i 5 u područnim školama u Vignju i Lovištu.

U osnovnoj školi u Stonu s područnom školom u Ponikavama upisano je 13, u osnovnoj školi u Janjini s područnim školama u Putnikoviću i Žuljani 11, a samo po dvoje prvašića u osnovnoj školi u Trpnju i u osnovnoj školi u Kuni s područnom školom u Potomju.

protekloj školskoj godini osnovno školovanje u pelješkim školama završilo je 58 učenika.