U pripremi projekt valorizacije zelenog zaleđa grada Korčule

U pripremi projekt valorizacije zelenog zaleđa grada Korčule

Radio Dubrovnik

Korčulanska razvojna agencija KORA priprema projekt turističko-rekreativne valorizacije zelenog zaleđa grada Korčule. Prema njihovoj obavijesti Korčula ima veliki potencijal za razvoj izletišnog i rekreativnog turizma.

U njenoj neposrednoj blizini nalazi se zaštićena park šuma Hober, a grad čuva tvrđava Forteca okružena šumom do predjela Strečica.

Na žalost, ova prirodna bogatstva se sve manje koriste. Potrebno ih je revitalizirati i staviti u funkciju čovjeka bez narušavanja prirodne ravnoteže.

To je velik potencijal za održivi razvoj turizma, posebno van glavne sezone.Granice obuhvata projekta su park šuma Hober koja se proteže na 25 hektara površine od šetališta Tina Ujevića do Naplova te u drugom dijelu obuhvaća kulu Forteca.