U Smokvici se asfaltira cesta Vinarija-Doli-Blato

U Smokvici se asfaltira cesta Vinarija-Doli-Blato

Općina Smokvica

U Smokvici je u tijeku asfaltiranje ceste na potezu od Vinarije preko predjela Doli do Blata, dužine 8,1 kilometara. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 3,8 milijuna kuna. Riječ je o najvećoj investiciji u prometnu infrastrukturu Smokvice u proteklih nekoliko godina.

Sredstva je najvećim dijelom osigurala Županijska uprava za ceste, a radove izvodi poduzeće "Dubrovnik ceste". Asfaltiranje se izvodi u dva sloja: izravnavajući i završni.

Ovo je najveća investicija u cestogradnju ove godine na području Općine Smokvica čija je vrijednost 3,8 milijuna kuna.