U Smokvici se uređuje groblje sv. Ciprijana

U Smokvici se uređuje groblje sv. Ciprijana

Općina Smokvica

U sklopu pojačanog održavanja groblja sv. Ciprijana u Smokvici u tijeku su radovi na hortikulturalnom uređenju samog groblja, koje izvodi komunalno poduzeće "Krublić". U sklopu radova se vrši nasipavanje zemlje u sve arule iza grobova, kao i sadnja novih sadnica zimzelenih grmova pitospore.

Ukupno će biti posađeno 160 sadnica pitospore, tako da će cijelo groblje biti jedna zimzelena cjelina.