U uvali Brna uređeno istezalište za barke

U uvali Brna uređeno istezalište za barke

Općina Smokvica

U uvali Brna koja se nalazi na području Općine Smokvica završeni su radovi na uređenju istezališta za barke. Ovaj komunalni zahvat financirali su Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Smokvica. Izvođač radova bilo je lokalno Javno komunalno poduzeće "Krublić".

Ovime je u ovoj uvali na kvalitetan način riješeno pitanje izvlačenja manjih plovila.

Uz izvlačilište također je napravljeno sunčalište, te uređen prostor za smještaj klupa za sjedenje i odmor.