Uređuje se trg iza crkve sv. Nikole u Čilipima

Uređuje se trg iza crkve sv. Nikole u Čilipima

Općina Konavle

Općina Konavle nastavlja s projektima uređenja diljem cijele općine. U suradnji s Mjesnim odborom Čilipi uređuje se trg iza crkve sv.Nikole .Podsjetimo, na širem predjelu Cavtata pristupilo se hortikulturnom uređenju.

Tako je uređena plaža u uvali Tiha, zamijenjena ograda na šetnici oko Rata, postavljeno vježbalište na početku šetnice, a zamijenjena je i dotrajala ograda na rtu Sustjepan.

Također obnovljena su brojna dječja igrališta, postavljen lifter na plaži hotela Croatia, a u planu su brojna druga ulaganja.