Večeras predavanje "Milanu Prelogu u čast (1919.-2019.)"

Večeras predavanje "Milanu Prelogu u čast (1919.-2019.)"

DAD

Društvo arhitekata Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata - Područni odbor Dubrovnik i Umjetnička galerija Dubrovnik pozivaju na predavanje "Milanu Prelogu u čast (1919.-2019.)", koje će večeras u 20 sati u Galeriji Dulčić Masle Pulitika održati Maja Nodari.

 

Ove godine navršila se stota obljetnica rođenja povjesničara umjetnosti Milana Preloga (1919.-1988.), koji je svojim djelom kao znanstvenik i teoretičar, konzervator i sveučilišni profesor obilježio četrdesetak godina hrvatske povijesti umjetnosti.

Temeljno obilježje Prelogova djela, točnije, njegova metodološkog postupka, istraživanje je i valorizacija umjetničkih pojava i djela u njihovu ukupnom kontekstu, odnosno u prostoru, vremenu i ljudskom životu. Prelogova interpretacija povijesnih cjelina, stalna težnja integralnoj zaštiti baštine usredotočene na interdisciplinarnoj sintezi ostavila je duboki trag, jer mu je djelo uzorak iznimne tematske i intelektualne širine.

Dio njegovog istraživačkog i znanstvenog opusa posvećen je Dubrovniku, čija je povijesna jezgra zahvaljujući Prelogu i izradi dokumentacije najviše razine, mogla na prvoj sjednici Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO-a 1979. biti upisana na Listu svjetske baštine.

Iz njegova “dubrovačkog opusa“ izdvajaju se teme aktualne i danas, postavljajući pitanja o Prelogovoj baštini danas.

Maja Nodari, povjesničarka umjetnosti, konzervatorica, radijska urednica. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirala povijesti umjetnosti, gdje je i magistrirala pod mentorstvom prof.dr. Milana Preloga. Cijeloga se radnoga vijeka bavila raznim aspektima dubrovačkog kulturnog nasljeđa kao konzervatorica savjetnica u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za nepokretnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, te kao urednica na Hrvatskom radiju, gdje je pokrenula ciklus emisija Baština koji kontinuirano uređuje i vodi 28 godina.

Sudjelovala na nizu simpozija, projekata, izložbi, objavljuje znanstvene, stručne i publicističke radove, tiskane i multimedijalne. Među brojnim priznanjima,odlikovana 1996. godine Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za obogaćivanje i čuvanje hrvatske kulture te za rad na zaštiti spomeničke baštine.