Velika anketa udruge Roda o iskustvima u trudnoći, porodu i babinju

Velika anketa udruge Roda o iskustvima u trudnoći, porodu i babinju

Udruga "Roda"

Više od 5000 žena već je ispunilo anketu udruge Roda o iskustvima u trudnoći, porodu i babinju. Internetska anketa bit će dostupna na portalu udruge Roda do 16. kolovoza, a žene koje su rodile u 2018. ili 2019. godini mogu je ispuniti koristeći bilo koji mobilni uređaj.

Najnovija anketa o iskustvima u trudnoći, porodu i babinju je nastavak istraživačkog rada u području kvalitete zdravstvene zaštite. Rezultati dosadašnjih anketa, jedne iz 2007. i druge iz 2015., objavljeni su u izvješćima koji su se koristili za zagovaračke aktivnosti za poboljšanje uvjeta i način postupanja prema trudnicama, rodiljama i babinjačama u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Izvještaj s rezultatima najnovije ankete biti će dostupan u rujnu 2020. Prezentirat će se na stručnim skupovima i koristiti u izvješćima o ljudskim pravima u Hrvatskoj.

Ova anketa i izvještaj koji će proizaći iz rezultata razlikuje se od prijašnjih zbog tima koji radi na njemu. Naime, uz članice Rode, na njemu rade primalje, liječnice i patronažne sestre.

„Svaka je naša dosadašnja anketa nadograđivala prethodnu, ali ova je puno šira i kvalitetnije obrađuje pojedina područja baš zbog multi-disciplinarnog tima koji radi na njoj. Sjajno je raditi s primaljama, liječnicama i patronažnim sestrama u pozitivnom ozračju – sve imamo isti cilj, a to je da iskustva žene i djece budu što pozitivnija,“ poručuju.

Anketa prolazi kroz područja trudnoće, poroda i babinja, te uključuje pitanja o dostupnosti ginekološke skrbi, ali i mentalnom zdravlju nakon poroda, pitanja na koje službeni podaci ne mogu nužno odgovoriti.

Odaziv žena je najveći do sad, naime u samo je nekoliko tjedana više od 5000 žena pristupilo internetskoj anketi – a većina je popunjavala preko mobilnog uređaja, „Što je veći broj ispitanica iz što više mjesta u Hrvatskoj, to će rezultati ankete dati bolju sliku stanja. Želimo čuti glas žena iz svih dijelova Hrvatske, od većih gradova do najmanjih mjesta, otoka i planina. Ako ste rodile u 2018. ili 2019., odvojite deset minuta i kroz anketu nam ispričajte svoje iskustvo,“ poručuju iz Rode. Anketa je otvorena do 16. kolovoza 2020.

Poveznicu za pristupanje anketi možete naći na portalu udruge Roda: https://www.roda.hr/udruga/events/peticije-ankete/anketa-o-iskustvima-u-trudnoci-porodu-i-babinju-2018.-i-2019.html