"Vlastela grada Dubrovnika" Nenada Vekarića

"Vlastela grada Dubrovnika" Nenada Vekarića "Vlastela grada Dubrovnika" Nenada Vekarića

U izdanju Akademijinog Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, izašao je četvrti svezak knjige Nenada Vekarića "Vlastela grada Dubrovnika", koji sadrži odabranu 161 biografiju pripadnika vlasteoskog staleža.

Specifičnost ovog leksikografskog poduhvata ogleda se u činjenici da svaka biografija sadrži vrlo jak obiteljski link i analizu rodbinskog kruga koja istraživačima nerijetko omogućuje bolju interpretaciju. U biografijama su navedeni i podaci o karijeri, o djelima i pisanim tragovima koje je osoba ostavila kao i podaci o recepciji suvremenika i ocjena stanja istraženosti. U ovom svesku svaka je biografija iscrpno popraćena arhivskim podacima, literaturom i slikama, fotografijama i faksimilima arhivskih izvora. U knjizi se nalaze i biografije osoba koje nemaju vlasteoski status, ali su pripadale rodovima koje su ga nekoć imale (primjerice Držići) ili su ga naknadno stekli (primjerice Boždarevići). „Valorizacija djelovanja i uloge pojedinih ljudi u povijesnim zbivanjima na primjeru Dubrovnika i Dubrovačke Republike najbolje svjedoči da povijesna znanost nije uvijek „pravična“. Neki značajni ljudi ušli su u fokus istraživačkog zanimanja, njihovi životi i djela istraženi su do i najmanjih detalja, o njima je napisano tisuće stranica. Drugi, možda ništa manje važni, ostali su po strani, zaboravljeni, iako je njihova aktivnost značajno utjecala na tijek povijesnih događaja.“ – zapisao je akademik Vekarić ističući kako rad na biografijama u Dubrovniku ima dugu tradiciju koju su započeli dubrovački dominikanci u prvoj polovici 16. stoljeća.