Za četiri pelješka projekta 1,8 milijuna kuna iz fondova EU

Za četiri pelješka projekta 1,8 milijuna kuna iz fondova EU

Radio Dubrovnik

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u sklopu programa razvoja otoka i poluotoka Pelješca u 2020. godini, sufinancirat će četiri projekta u pelješkim općinama u ukupnom iznosu od 1 754 807 kuna.

Po 450 tisuća kuna dobile su Općine Ston, Trpanj i Janjina, a 404 807 kuna Općina Orebić.

U stonskoj općini novac je namijenjen za rekonstrukciju i uređenje stare školske zgrade u zaselku Sparagovići, u Ponikvama za kulturnu i društvenu namjenu, u trpanjskoj za rekonstrukciju i uređenje tržnice na obali u Trpnju, a u janjinskoj za uređenje obale u Sreseru.

U Općini Orebić Ministarstvo sufinancira izgradnju športsko-rekreacijskog centra iza zgrade dječjeg vrtića u Orebiću.