Zahvala udruge "Djeca Pelješca"

Zahvala udruge "Djeca Pelješca"

Radio Dubrovnik

Iz udruge djece s teškoćama u razvoju i invalidnih osoba "Djeca Pelješca", uz čestitke za Božić i nastupajuću 2020. godinu, zahvaljuju svima koji su im prilozima i na druge načine u ovoj godini pomogli za dobrobit djece i starijih osoba.

Posebno zahvaljuju sudionicima dviju humanitarnih priredbi koje su ususret Božiću održane u Domu vinarske tradicije u Putnikoviću i u Janjini na kojima je prikupljeno 11 tisuća kuna dobrovoljnih priloga.

Zahvale su uputili ženskim klapama Divna u Trpnju i Žuljanke i muškim Dingač i Geta u Orebiću i Staglin u Slanomu i amaterskoj kazališnoj družini Kušin u Orebiću, koja je na dobro posjećenoj priredbi u Domu kulture u Janjini prikazala svoju uspješnicu komediju „Aj, uj, ne mere se više živit'“.