Zaštita riječne kornjače

Zaštita riječne kornjače

Projekt "Zaštita riječne kornjače ", koji je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije provodila u suradnji s Hrvatskim herpetološkim društvom - Hyla, uspješno je završen.

Projekt se provodio na području ekološke mreže Natura 2000 Sniježnica i Konavosko polje tijekom 2014. i 2015.godine.
Javna ustanova prijavila je projekt na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i eneregetske učinkovitosti , čime su odobrena sredstva za sufinanciranje. Ukupni troškovi projekta iznosili su nešto više od 69 tisuća kuna, dok je FZOEU sufinancirao 80%. Populacijskim istraživanjima koja su se provodila od 2012. potvrđeno je da je populacija riječne kornjače Mauremys rivulata u Konavoskom polju stabilna