Završen natječaj - Ovo su certificirani korčulanski suveniri

Završen natječaj - Ovo su certificirani korčulanski suveniri

Turistička zajednica Grada Korčule

S ciljem promocije, poticanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem izrade lokalnih suvenira i proizvoda, Turistička zajednica Grada Korčule raspisala je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Korčule u 2020. godini.

Poziv je bio javan, a pravo sudjelovanja imale su sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Namjera projekta je da suveniri sa Certifikatom korčulanskog suvenira, koji su zadovoljili propozicije i kriterije postanu službeni suveniri Grada Korčule.

Suvenir je trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili tradicijskog nasljeđa Grada i otoka Korčule, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Izabrani su suveniri u svih pet kategorija, a promovirani su na web stranici TZG Korčule.

"Namjera je nastaviti sa javnim pozivima i u idućim godinama te time poticati proizvodnju suvenira na otoku Korčuli. Certificirane korčulanske suvenire možete kupiti u direktnom kontaktu s autorima, proizvođačima ili izdavačima", ističu iz korčulanske Turističke zajednice.

Koji su suveniri Korčule dobiti certifikat možete vidjeti ovdje.