Zbornik ''Dubrovnik u hrvatskoj povijesti'' u čast akademiku Vekariću

Zbornik ''Dubrovnik u hrvatskoj povijesti'' u čast akademiku Vekariću

Matica hrvatska

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu predstavljaju zbornik ''Dubrovnik u hrvatskoj povijesti'' - zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću, večeras u 19 sati u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

Dubrovačka kulturno-povijesna baština jedinstveni je svjetski fenomen. Od ranosrednjovjekovnih početaka, preko teritorijalnoga, gospodarskoga i društvenoga razvoja srednjovjekovne komune, do petstoljetne političke samostalnosti i svekolikog razvoja Dubrovačke Republike, svojim vrelima predstavlja najbogatiji dokumentirani isječak hrvatske povijesti.

Iako smješten na samom jugu hrvatskoga kulturnoga prostora, Dubrovnik je i u najkompliciranijim povijesnim trenutcima sudjelovao u njegovoj izgradnji i trajno obilježio njegov identitet.

U ovom zborniku polazište su znanstvenicima i proučavateljima bile veze i međusobna prožimanja dubrovačkog prostora s drugim hrvatskim krajevima iz područja historiografije, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, prirodnih znanosti, likovne kulture, glazbene, crkvene i političke povijesti, demografije, etnologije, gospodarstva i drugih područja, a koje su obilježile i oblikovale dubrovačku povijest i dubrovački identitet kao prevažnu sastavnicu hrvatskog kulturnog prostora.