Župan o paketu obveza u cilju proširenja za BiH

Župan o paketu obveza u cilju proširenja za BiH

Grgo Jelavic/PIXSELL

Župan Nikola Dobroslavić je u funkciji člana Radne skupine Europskog odbora regija za odnose sa Bosnom i Hercegovinom, prisustvovao sastanku u Brčko distriktu BiH, gdje se raspravljalo o pregledu paketa obveza u cilju proširenja za BiH do konca 2017. godine.

Bilo je govora i o uspostavi funkcionalnog okvira među svim razinama upravljanja u sklopu procesa integracija BiH u EU. U svom izlaganju župan Dobroslavić istaknuo je potrebu dodatnog zauzimanja na rješavanju problema jednakopravnosti naroda u BiH, kao jednog od ključnih preduvjeta za razvoj povjerenja i institucija.
Opći cilj te Radne skupine Europskog odbora regija, koja je osim za BiH zadužena za Albaniju i Kosovo, je osigurati da se lokalne i regionalne vlasti tih zemalja aktivno uključuju u procese proširenja, posebice u pogledu pravilne provedbe pravne stečevine EU na regionalnoj i lokalnoj razini.