Županija osigurala sufinanciranje prehrane za 322 osnovnoškolca

Županija osigurala sufinanciranje prehrane za 322 osnovnoškolca

Radio Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je da je osigurala sufinanciranje prehrane za 322 osnovnoškolca kroz projekt "Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u četiri hrvatske županije za drugo polugodište šk. god. 2018./2019." Zaklade "Hrvatska za djecu".

Osigurano je ukupno 180 642 kuna za tri škole kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, a iskazale su potrebu te udovoljile uvjetima natječaja: O.Š. don Mihovila Pavlinovića, O.Š. Stjepana Radića i O.Š. Cavtat.

Ovo je nastavak projekata sufinanciranja školske prehrane iz proteklih godina.