Hrvatski radio

Radio Dubrovnik

Gradsko vijeće u srijedu prvi put online preko poveznice

03.04.2020.

17:06

Autor: Radio Dubrovnik

Radio Dubrovnik

Radio Dubrovnik

Foto: - / -

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica sazvao je 29. sjednicu za srijedu 8. travnja u 11 sati. Sjednica će se održati online putem linka, što će biti prvi put u povijesti. Zasad je na dnevnom redu osamnaest točaka.

Očekivano i prema najavama, pred vijećnicima će se naći Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, kao i prijedlozi odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, a uz to i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa.

Na vijećničkim će se klupama, također očekivano, naći i prijedlozi odluka o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika, dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika, privremenoj novčanoj pomoći, oslobađanju plaćanja cijene usluge korištenja vrtićkih usluga, stjecanju prava na subvenciju troškova najma stana korisnicima privremene pomoći, oslobađanju plaćanja najamnine i naknade za bespravno korištenje za stanove u vlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, umanjenju svih ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za 50% iznosa za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, umanjenju svih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika i oslobađanju građana plaćanja parkinga na području Grada Dubrovnika.

Odlučivat će se i o Prijedlogu zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 2642/2 i 2642/5, sve k.o. Dubrovnik, u naravi dio tvrđave sv. Ivana sa Sveučilištem u Dubrovniku, o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznice Anite Ivanković, potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Spasa u Mokošici, o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika te o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.