Hrvatski radio

Radio Dubrovnik

Kad će biti gotova tehnička podloga zaštite malostonskog zaljeva?

31.07.2020.

15:39

Autor: Radio Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Foto: - / -

Pročelnik UO za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Miho Baće sudjelovao je u Stonu na prezentaciji realizacije provedbe Ugovora o uslugama izrade tehničke podloge zaštite Malostonskog zaljeva, uključivo prekogranično povezivanje s predstudijom izvodljivosti.

Na sastanku su predstavljeni do sad prikupljeni podaci za projekt kojem je svrha poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na širem području Malogostonskog i Neumskog zaljeva u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.), Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998.) i Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ).

Specifičnost projekta očituje se u administrativnim granicama dvaju država (Republike Hrvatske te Republike Bosne i Hercegovine) koje presijecaju geografsko područje Malostonskog zaljeva.

Projektom su obuhvaćena naselja Komarna, Duboka, Klek, Bistrina, Luka, Hodilje, Duba Stonska, Mali Ston, Veliki Ston, Prapratno i Broce u Hrvatskoj, te Neum u BiH.

Očekivani rezultati pripreme studijske dokumentacije koja je predmet ovog ugovora je osiguranje uvjeta kojima će se kasnije izraditi dokumentacija za prijavu projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Malostonski zaljev koja omogućuje okolišno prihvatljivo zbrinjavanje komunalnih otpadnih voda, tj. poštivanje ciljeva zaštite okoliša i odvođenje voda izvan zaštićenih područja, očuvanje (kvantitativno i kvalitativno) vodnih resursa podzemnih i priobalnih voda i okoliša, poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva te institucionalno jačanje i racionalizaciju poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Obzirom na dinamiku, izvor sufinanciranja izgradnje vodnokomunalne infrastrukture bit će Programsko razdoblje 2021. – 2027. godina. U Okviru ovog zadatka planira se izraditi Predstudija izvodljivosti koja će biti osnova za daljnje aktivnosti na realizaciji projekta, neovisno o izvoru EU sufinanciranja, kao i Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.