Hrvatski radio

Radio Dubrovnik

Pokrenuta javna rasprava UPU-a braniteljskog naselja na Nuncijati

15.07.2020.

10:51

Autor: Radio Dubrovnik

Grad Dubrovnik

Grad Dubrovnik

Foto: - / -

Grad Dubrovnik, putem nadležnog Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša pokreće ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.

Nakon provođenja javne rasprave, izrade izvješća i utvrđivanja konačnog prijedloga plana, isti će se uputiti na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja dok će se HIA u paralelnom postupku uputiti UNESCO-u na ishođenje pozitivnog mišljenja, a nakon zaprimanja istih, UPU će se dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. Usvajanjem UPU-a uklonit će se i posljednja prepreka za dodjelu zemljišta braniteljima.

Podsjetimo, nakon utvrđivanja obuhvata „buffer“ zone od strane UNESCO-a u lipnju 2018. godine,  stvoreni su preduvjeti za izradu stručnih smjernica i nastavak postupka izrade UPU-a. Provedeno je više stručnih analiza te je održan niz radnih sastanaka s Ministarstvom kulture na temelju kojih je izrađena nova koncepcija prijedloga plana za javnu raspravu.

U studenom 2019. godine usvojene su Izmjene i dopune GUP-a kojima je na području Nuncijate ucrtana nova trasa spojne ceste-priključak gradskog naselja Nuncijata na D8, radi poboljšanja infrastrukturnih, posebno prometnih rješenja te stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje. Nova cesta u potpunosti prolazi trasom preko zemljišta u gradskom vlasništvu čime za razliku od stare trase neće biti potrebno izvlaštenje, a ista je preduvjet početku gradnje. Također je izmješten priključak i skraćena trasa spojne ceste s istočne strane koja tvori zadovoljavajući sustav prometa unutar naselja. Za zahvate unutar obuhvata plana i pristupnu prometnicu u međuvremenu je izrađena i Studija procjene utjecaja na dobro Svjetske baštine (HIA).

Važno je također naglasiti kako će grad Dubrovnik izraditi jedinstveni projekt za gradnju građevina unutar obuhvata Plana kojim će se osigurati usklađeni vizualni identitet građevina i jedinstveno krajobrazno uređenje pojedinih cjelina, a ujedno ubrzati i olakšati postupak ishođenja pojedinačnih akata za gradnju i cjelokupni proces stambenog zabrinjavanja branitelja.

Detalji o postupku javne rasprave i datumu održavanja javnog uvida dostupni su na web stranici nadležnog Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.