Hrvatski radio

Radio Dubrovnik

Projekt participativnog budžetiranja dobio vizualni identitet

21.11.2019.

13:10

Autor: Radio Dubrovnik

Grad Dubrovnik

Grad Dubrovnik

Foto: - / -

Poznati su rezultati otvorenog natječaja za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziv projekta participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika. Pristiglo je ukupno 13 radova, a jednoglasno je donio odluku o nagradama.

Inače, Ocjenjivački sud je u sastavu: Jelena Tamindžija (predsjednica Ocjenjivačkog suda), Marita Bonačić, Damir Bralić, Alisa Aliti Vlašić i Marijana Aksić Vitković.

PRVU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A1, zajednice Filburg d.o.o./Hot Dog d.o.o., autora: Andrej Filetin, Maro Pitarević
Koncept: D kao dijalog
Naziv projekta: za bolji Grad
Slogan projekta: Moje ideje postaju djela

 Obrazloženje odluke:

Rješenje u konceptu i grafičkoj izvedbi kvalitetno podržava i vizualizira tezu ove inicijative da se spoj građana i institucija temelji na dijalogu - poziva građane na dijalog (dubrovački dijalog) i proaktivnost kroz alat izravne demokracije, pritom ohrabruje percepcijom pozitivne, bolje budućnosti za Grad, odnosno građane. U tu svrhu mobilizira tipografsku sliku verzalnog slova 'D' koja je posljednjih godina prepoznata i prisutna kao vizualni označitelj Grada (logotip grada, logotip DURA-a i sl.). U ovom rješenju taj označitelj doživljava inovativnu nadogradnju te postaje i svojevrsni dinamički interfejs koji poziva na akciju i participaciju - simbolički nudi „unos“ novog, potrebitog unutar područja Grada. Rješenje funkcionira i na simboličkoj (kao znak) i utiliratnoj razini (kao urbana intervencija) i to u svim potrebnim mjerilima analognih i digitalnih platformi te je izuzetno podatan za primjenu u širokom spektru medija.

Žuta boja kao dominantna (ujedno asocijacija na post-it papiriće - radioničarski element) provociraju aktivaciju i akciju građana, u duhu pozitivnog dijaloga i razmjene te evaluacije individualnih ideja i prijedloga. Kvaliteta rješenja prepoznaje se u samostalnom funkcioniranju, ali i u sprezi sa sloganom ili sustavom slogana koji se adaptiraju i stavljaju fokus na određenu, posebnu problematiku. Osnovni slogan 'Za bolji Grad' koji naoko djeluje jednostavan i populistički, s velikim slovom 'G' u riječi 'grad' nedvosmisleno denotira Dubrovnik i u sprezi s vizualom stvara kohezivnu cjelinu te se spretno izvlači iz stereotipa sličnih. Slogan projekta izravno, jasno i jednostavno sugerira moć izravne demokracije, realizaciju ideja, te u konačnici povjerenje u proces. Pod egidom „D kao dijalog“ otvara se i prostor čitanja znaka i slogana kao šava između tradicije republike (res publicae ili stvari naroda) i ove institucionalne inicijative koja omogućava pojedincu da iznosi ideje bitne za zajednicu i aktivno mijenja budućnost nabolje.

DRUGU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A2, zajednice Bonsenjo &P, autora: Kristina Mirošević, Ivana Putica
Koncept i naziv projekta: Kvartokracija
Slogan projekta: zamisli. sudjeluj. ostvari.

Obrazloženje odluke:

Osnovna kvaliteta ovog rješenja je u području jasnog raslojavanja koraka kroz vrlo jasne, atraktivne i poticajne info grafike koje građanima jasno vizualno artikuliraju proces kroz potrebne korake - od ideje do rješenja (zamisli. sudjeluj. ostvari.). Međutim, nazivu projekta nedostaje verbalni identitet ciljanog područja te je otežana komunikacija poruke s mlađim dobnim skupinama. Rad se posebno istaknuo visokom kvalitetom ilustracija koje su dosljedno primijenjene na različitim kanalima komunikacije. Upotreba poznate kombinacije boja, prepoznatljive za Grad, usidruje rješenje u identitetskom prostoru kojem se obraća. Kratka, izravna i jasna poruka slogana - plan od tri koraka, potiče na akciju, mogućnost djelovanja. Rješenje infografički vrlo plastično približava bit projekta te budi interes na uključivanje.

TREĆU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A12, zajednice Bertina i Čotić Design, autora: Matea Bertina, Karla Čotić
Naziv projekta: Na(ša) zbilj(a)
Slogan projekta: Ostavi svoj trag, izgradi našu zbilju!

 Obrazloženje odluke:

Trećeplasirani natječajni rad nudi rješenje u odgovarajućem verbalnom okviru, vrlo autentičnom za Grad Dubrovnik. Slogan poziva na aktivnost građana, dajući priliku za osobnu identifikaciju sa zbiljom koju živimo. Ono zbog čega je žiri visoko valorizirao ovaj rad bogata je i izuzetno informativna animacija, u formi didaktičke priče koja značajno nadilazi sva pristigla rješenja. Sam naziv smješten u predloženom grafičkom obliku je prekompleksan i nerazumljiv. U segmentu grafičkog oblikovanja rješenju nedostaje potreban pozitivan naboj i motivirajuća atraktivnost.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.