Hrvatski radio

Radio Dubrovnik

Sanirano odlagalište Sitnica na Korčuli

11.02.2020.

14:04

Autor: Radio Dubrovnik

Općina Vela Luka

Općina Vela Luka

Foto: - / -

Završen je projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Sitnica na otoku Korčuli, a za koji je Hrvatska preko Svjetske Banke dobila GEF-ovu darovnicu od 4,33 milijuna dolara. Upravo najveći dio te darovnice preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iskorišten je za sanaciju Sitnice.

Zbrinjavanje otpada na tom odlagalištu osobito je bilo problematično tijekom ljetnih mjeseci zbog povećane količine odloženog otpada, ali i visokih temperatura koje su često znale uzrokovati požare na odlagalištu.

Neadekvatno odlaganje otpada na lokaciji Sitnica predstavljalo je stalnu opasnost za kontaminaciju podzemnih voda procjednim vodama s odlagališta, u području vodonosnika koji se koristi za opskrbu vodom dijela otoka Korčule, kao i obalnog mora. Nakon što je proveden postupak javne nabave i odabran izvođač radova započelo se sa sanacijom.

Odlagalište otpada Sitnica se sastoji od ulazno izlazne zone (Etapa 1) te odlagališne plohe (Etapa 2 Faza 1). Radovi na sanaciji odlagališta otpada Sitnica odvijali su se u etapama, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji.

Izgradnja ulazno izlazne zone obuhvaćala je izvedbu prometno manipulativnih površina, ulaznih vrata i ograde oko cijelog zahvata, zgrade za osoblje, garaže za kompaktor, perilišta kotača te izgradnju prateće infrastrukture. Radovi obuhvaćeni izgradnjom odlagališne plohe odnosili su se na izgradnju kazeta 1,2,3,i 4 (uključujući obodni nasip, temeljno brtvljenje, obodni kanal, sustav odvodnje procjednih voda, bazen za procjedne vode), sabirnog bazena za čiste oborinske vode, makadamsku prometnicu, uklanjanje otpada s postojećeg odlagališta i njegovo premještanje i ugradnja na novouređene kazete te uređenje površina s kojih je uklonjen otpad.

Zatvaranje kazeta 1, 2 i 3 obuhvatilo je površinsko brtvljenje, sustav otplinjavanja i sustav odvodnje čiste oborinske vode s tijela odlagališta. Time je osigurana dugoročna zaštita vodonosnika od zagađenja procjednim vodama sa odlagališta, kao i zaštita kvalitete obalnog mora u turistički vrlo značajnom području.

"Po dovršetku svih radova, tehnički pregled je uspješno izvršen te nakon otklanjanja svih primjedbi danih od strane stručnog povjerenstva izdane su i Uporabne dozvole: 30. prosinca 2019. godine za Etapu 1 te 31. prosinca 2019. godine za Etapu 2 Fazu 1. Završetkom radova na sanaciji odlagalište je postalo sanitarno, odnosno usklađeno sa svim relevantnim propisima i standardima zaštite okoliša, te će kao takva kazeta 4 biti pogodna za korištenje do izgradnje centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačkom primorju, naravno uz što kvalitetniju selekciju otpada i odlaganje samo miješanog komunalnog otpada. Dodatno, osigurana je zaštita prirodnih ljepota otoka Korčule i Jadranskog mora budući da više neće doći do procjeđivanja štetnih tvari sa odlagališta. Fond kao operativno tijelo za provedbu, ali i tijelo koje je sufinanciralo ovaj projekt, zahvalan je na suradnji kako sa Svjetskom Bankom, tako i sa Općinom Vela Luka i Općinom Blato, jer bez jake međusobne podrške bilo bi iznimno teško ovakav projekt dovesti do cilja.", izjavila je načelnica Sektora za EU fondove Maja Feketić.

"Svjetska Banka je izrazito ponosna na rezultate koji su postignuti kroz sanaciju odlagališta Sitnica i izgrdnju sustava za prikupljanje i recirkulaciju procjednih voda, čime je smanjeno zagađenje podzemnih voda za preko 20 tona nutrienata, i ostvarena direktna korist za 15,500 stanovnika, kao i zaštita obalnog mora kao ključnog resursa u razvoju turizma. Suradnja u provedbi projekta sa Fondom i predstavnicima općina Vela Luka i Blato je bila izvanredna, i u velikoj je mjeri doprinijela uspješnom završetku projekta i postignutim rezultatima", izjavio je predstavnik Svjetske Banke Stjepan Gabrić.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.