Hrvatski radio

Radio Dubrovnik

U Opuzenu održan Info dan projekta DELTASAL

01.10.2021.

16:23

Autor: Radio Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Foto: - / -

U organizaciji Agronomskog fakulteta iz Zagreba predstavljen je projekt “Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja- DELTASAL” u Opuzenu. Vrijednost projekta je 2.997.725,85 kuna, od čega je 85 posto sufinancirano EU bespovratnim sredstvima.

Pročelnik upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Miho Baće je u ime Dubrovačko-neretvanske županije pozdravio sudionike događaja, te je naglasio važnost ravnoteže i očuvanja ekosustava na području delte Neretve.

Dubrovačko-neretvanska županija je prepoznala važnost očuvanja delte Neretve, te kroz projekte WATERCARE i CASCADE koji su dio Interreg programa Italija-Hrvatska, već provodi aktivnosti i radnje za zaštitu ekosustava.
DELTASAL projektom će se razviti i primijenit napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru, različitog načina i intenziteta korištenja, uključujući površinske vodotoke unutar riječne delte, krške vodonosnike i podzemnu vodu, poljoprivredno zemljište različitog intenziteta uređenosti, zaštićena močvarna staništa i priobalno more. Premda se problem prodora mora i zaslanjivanja površinske i podzemne vode, a time rizika od degradacije tala pojavljuje u cijelom priobalnom području Hrvatske, ti su procesi najizraženiji u delti Neretve, koja se smatra i jednim od najranjivijih područja u RH na klimatske promjene.

Cilj projekta je prikupljati prostorno i vremenski artikulirane podatke o kvaliteti vode i tla multisenzorskim učestalim motrenjem za predviđanje procesa i predlaganje rješenja za upravljanje sustavom u riziku od zaslanjenja i onečišćenja. Današnje instrumentalne tehnike za mjerenje fizikalnih i kemijskih pokazatelja u okolišu, prvenstveno tla i vode, napredne informacijske tehnologije za prikupljanje i pohranu podataka te raspoloživi alati za statističku obradu i modeliranje bit će korišteni u ovom projektu za realizaciju specifičnih ciljeva.
Koristeći holistički modularni i interdisciplinarni pristup praćenju i izvješćivanju o stanju agro-eko-okoliša, u projektu su angažirani stručnjaci iz područja agronomije te ekologije i zaštite okoliša, elektrotehnike i računalstva, geologije, građevinarstva i kemije, s ciljem određivanja prioriteta i definiranja mjere koje je potrebno provesti s obzirom na prijetnje i predviđene učinke klimatskih promjena. Podaci o procesima i stanju ekosustava te preporuke na temelju kojih se mogu donositi odluke o načinu upravljanja sustavima bit će na raspolaganju nadležnim tijelima državne uprave i ostalim institucijama, agencijama, nevladinim organizacijama i udrugama. Podaci će biti korišteni i za usklađivanje sa sektorskim i lokalnim planskim dokumentima i međunarodnim obavezama. Praktični doprinos ovog projekta u tom smislu je razvoj i dostupnost platforme za edukaciju i informiranje uz preporuke mjera s obzirom na procjenu rizika za agroekosustav i u konačnici na prevenciju šteta od klimatskih promjena.

Razdoblje trajanja projekta je 36 mjeseci odnosno do siječnja 2023. godine.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.