Hrvatski radio

Radio Dubrovnik

Gradoplov 07.04.2016.

07.04.2016.

08:20

Autor: Sebastijan Vukosavić

Gradoplov

Gradoplov

Foto: HRT / HRT

U DUBROVNIKU NA DANAŠNJI DAN Na današnji dan, 7. travnja 1265. godine, sklopljen je načelni ugovor o načinu rješavanja razmirica između Splita i Dubrovnika. (1) Na današnji dan, 7. travnja 1747. godine, dubrovačka vlada propisala je uv¬jete za stjecanje državljanstva u Dubrovačkoj Republici. (2) Uz današnji dan, u katoličkom kalendaru upisana su imena: Ivan, Herman, Teodor, Božo i Irenej. (3) 7. travnja Svjetski je dan zdravlja. (4)

Dubrovnik je imao razvijene veze s ostalim dalmatinskim gradovima. Od XI. st. sve više ističe se pojam Gornje Dalmacije s gradovima južno od Dubrov­nika, dakle od Kotora do Lješa, te Donje Dalmacije od Dubrovnika do Krka. Isticanje zemljopisnog pojma dviju Dalmacija dolazi do izražaja i u starom dubrovačkom Statutu iz 1272. A da su postojale jake veze Dubrovnika s gradovima jedne i druge Dalmacije, dovoljno se opširno vidi upravo iz Statuta, u čijih se nekoliko poglavlja reguliraju odnosi s tim gradovima, i to rješavanje sporova i slanje poslanika.I prije 1254. g. postojao je između Dubrovnika i Splita ugovor o prijateljstvu i trgovini. On nije sačuvan, ali o njemu saznajemo iz dopisa splitske Općine dubrovačkoj, u kojem se kaže da je s gradom Dubrovnikom vezana posebnim povlaštenim ugovorom prijateljstva i trgovine, pa se zbog toga smatra obvezanom sa svom čistoćom srca i duha voljeti ga, što je i pokazala kada je zbog počasti prema gradu Dubrovniku izabrala Dubrovčanina Petra Balislavu za svoga rektora. Na današnji dan, 7. travnja 1265. godine, došlo jedo načelnog ugovora između Splita i Dubrovnika, kojim se regulira na koji će se način rješavati razmirice i održavati stanak u Stonu. (5)

Formira­nje dubrovačke židovske zajednice kao bratovštine predstavljalo je važan faktor uklapanja te zajednice u dubrovačko građanstvo, točnije u redove pripadnika Dubrovačke Republike. Nije poznat načelni zaključak državnih organa kojim bi se određivalo da dubrovački Židovi prestaju biti »stranci« (forenses) i da postaju »građani« (cives) grada Dubrovnika i podanici Dubrovačke Republike. I u ovom slučaju dubrovačka vlast ne pribjegava načelnom rješenju, već ostavlja svojoj diskrecijskoj ocjeni pojedinačna rješenja. Svje­dodžbe o državljanstvu Dubrovačke Republike (fides nadonalitatis) izdavali su njeni organi i inače kao pojedinačne akte svim interesentima, pa tako i dubro­vačkim Židovima, vodeći računa o državnim propisima za stjecanje državljanstva. Sredinom 18. st., na današnji dan, 7. travnja 1747. godine, propisani su slijedeći uv­jeti za stjecanje državljanstva Dubrovačke Republike: da se radi o Dubrovčaninu, rođenom od oca Dubrovčani­na; ili, osobi koja već deset godina ima domicil u Dubrovniku; ili, o muškarcu koji je doveo u Dubrovnik i svoju ženu, te se tu stalno nastanio. U sačuvanim arhivskim izvorima ima podosta sačuvanih primjera spomenutih svjedodžbi — potvrda o državljanstvu, pa tako i za dubrovačke Židove. Stjecanje državljanstva Dubrovačke Republike svakako je značilo novu kvali­tetu u statusu dubrovačkih Židova u 18. st. Osiguravalo im je pogodnije život­ne uvjete općenito, a posebno i u njihovoj gospodarskoj djelatnosti. Ipak, i u tom novom statusu nisu oni praktički uživali sva prava ostalih državljana Du­brovačke Republike. Očitovalo se to i u važnom pitanju prava na stjecanje nekretnina. Niz Židova ih je stekao tijekom 18. st. u gradu Dubrovniku, no, 1799. god. državna vlast propisuje Židovima zabranu daljnjeg stjecanja nekretnina. Iako je ta vlast kasnije odobrila nekom pojedincu kupnju nekretnina, to su bili izuzeci od pra­vila sve do pada Dubrovačke Republike 1808. g. (6)

BIOGRAFIJE DUBROVČANA RODOM I DJELOM

Na današnji dan, 7. travnja 1800. godine, u Dubrovniku je rođen svećenik, pisac i skladatelj Sebastijan (Sabo )Franković. Predavao je moralno i pastoralno bogoslovlje, na teološkom učilištu Male braće u Dubrovniku, kojemu je bio i rektorom dvanaest godina. Istodobno je bio poglavar samostana, provincijal Dubrovačke provincije sv. Franje, dva puta generalni definitor Reda. Posvećen je za biskupa 1861. Zapisivao je pučke napjeve iz okolice Dubrovnika. Prema iskazima suvremenika bio je vješt orguljaš i pijanist te pjevač, bariton, a bavio se i skladanjem. Kao istaknutoj ličnosti mnogi su mu književnici uputili epitafe i prigodnice, a skladbe su mu posvetili dubrovački skladatelji Giuseppe Zabolio i Marino Santoro. * (7)

Na današnji dan, 7. travnja 1912. godine, u Dubrovniku je rođen novinar i publicist Tias Mortigjija, (pseudonima Pomet), nakon završetka studija povijesti (1940) posvećen proučavanju povijesti dubrovačkoga područja. 1941. izabran je za odgovornog urednika dnevnika Hrvatski narod, koji je bio poluslužbeno glasilo ustaškoga režima, a potom je bio i glavni i odgovorni urednik tjednika Spremnost, koji je na intelektualnoj razini podržavao ideologiju i praksu režima. Uhićen je 1946. g. i osuđen kao ratni zločinac. Pogubljen u Rakovom Potoku, 23. listopada 1947. godine. (8)

Na današnji dan, 7. travnja 1969. godine, u Dubrovniku jerođen Teo Paskojević, vatrogasni tehničar, trajno nastanjen u Dubrovniku. Kao djelatni pripadnik vatrogasne postrojbe pri MUP-u poginuo je  6. prosinca 1991. godine gaseći požar kod hotela "Libertas". (9) 

DUBROVNIK U DOMOVINSKOM RATU

Na današnji dan, u utorak 7. travnja ratne 1992. godine, pored nekoliko manjih,najteži incidenat dogodio se tijekom poslijepodneva kada je iz Mokošice otvarana vatra na brodić koji je prevozio putnike između Gruža i okupiranog teritorija. Na brodu je bilo više putnika i učenika, ali srećom nitko nije stradao. Na međunarodnom planu događaj dana bio je priznanje Sjedinjenih Američkih Država Republike Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Butrosa Ghalija Ujedinjeni narodi izglasali su novu rezoluciju o hitnom slanju cijelog kontingenta plavih kaciga na prostor bivše Jugoslavije. (10)

Izvori i literatura:

(1) VINKO FORETIĆ, POVIJEST DUBROVNIKA DO 1808., PRVI DIO, Od osnutka do 1526., str. 100

(2) Dr BERNARD STULLI, ŽIDOVI U DUBROVNIKU, str. 40,41

(3) CRKVENI KATOLIČKI KALENDAR

(4) MARIJA, KATOLIČKI KALENDAR 2016.

(5) VINKO FORETIĆ, POVIJEST DUBROVNIKA DO 1808., PRVI DIO, Od osnutka do 1526., str. 100

(6) Dr BERNARD STULLI, ŽIDOVI U DUBROVNIKU, str. 40,41

(7) http://www.enciklopedija.hr/

(http://www.lzmk.hr/hr/izdanja/leksikoni/318-hrvatski-opci-leksikon)

*Anto Lešić i Ivona Ajanović-Malinar (1998)

(8) http://www.enciklopedija.hr/

(http://www.lzmk.hr/hr/izdanja/leksikoni/318-hrvatski-opci-leksikon)

(9) VJEČNI KAO DOMOVINA, SPOMENICA POGINULIM DUBROVAČKIM BRANITELJIMA U DOMOVINSKOM RATU, Autori spomenice: VARINA JURICA TURK, MIŠO ĐURAŠ, Sunakladnici: UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA, DUBROVNIK, UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA RH, DUBROVNIK, Str. -160-

(10) IVO STJEPOVIĆ, ZAPISI IZ OPKOLJENOG GRADA - DANI KOJI SE NE SMIJU ZABORAVITI, str. 140

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.

Emisija

Gradoplov

Gradoplov - vremeplov kroz dubrovačka stoljeća, u formi radio kalendara prati događaje iz dubrovačke povijesti - društvena, kulturna, sportska, politička zbivanja, koristeći znanstvenu literaturu i suvremene medije. Emitira se svakodnevno u 7 sati i 45 minuta, reprizno u 18 sati i 20 minuta.

Poslušajte u Slušaonici