1. srpnja RH postaje vanjska granica EU

1. srpnja RH postaje vanjska granica EU

Republika Hrvatska će nakon 1. srpnja kao članica Europske unije biti zemlja koja graniči s nečlanicama Unije, čime će se promijeniti sadašnji sporazumi o pograničnom prometu i carinski sustav. Još neće biti u sustavu Schengena ali će za odluke o prelasku granice morati dobiti suglasnost ostalih zemalja članica Unije.

 

Vlada je za sada donijela tek odluke o pokretanju postupaka za sklapanje odvojenih Sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Srbije te Crne Gore o pograničnom prometu. Planira se uspostaviti novi pogranični režim sukladan sa standardima Europske unije, koji će stanovnicima pograničnog područja dvije države olakšati i pojednostaviti prelaženje granice i dopustiti im nesmetan boravak pod  jasno utvrđenim uvjetima koji će se tek dogovoriti.

 U prijedlogu Vladine odluke navodi se kako je za prelazak, kretanje i boravak u pograničnom području susjedne države predviđeno izdavanje pogranične propusnice koju će nadležna tijela Hrvatske izdavati stanovnicima pograničnog područja BiH, Srbije ili Crne Gore i obrnuto. Predloženo je da širina pograničnog područja bude pet kilometara od granice ali je ostavljena mogućnost izmjene prijedloga.

Kako će Hrvatska postati dio jedinstvenog carinskog područja Unije ukinut će se sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe ali naravno, ne i sve kontrole. Novosti u carinskom sustavu vezane uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji nalaze se na web adresi www.carina.hr.