24.srpnja obveza razvrstavanja otpada

24.srpnja obveza razvrstavanja otpada

Obaveza razvrstavanja otpada počinje 24.srpnja.

Od 24. srpnja  gradovi i općine moraju građanima omogućiti  razvrstavanje sedam iskoristivih komponenti otpada – papira, metala, stakla, plastike, tekstila i  glomaznog otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom stupio je na snagu 23.srpnja prošle godine, proteklo je vrijeme bilo predviđeno za prilagodbu i pripremu, a od idućega mjeseca Zakon će se početi primjenjivati.

Idućega tjedna trebala bi biti donesena Uredba o izračunu cijena za korisnike. Tvrtka Čistoća i zelenilo d.o.o. potom će izraditi novi cjenik, koji mora potvrditi gradsko vijeće. Ubuduće se količina otpada obračunavati po volumenu, a ne više po broju članova kućanstva. Koliko će građani ubuduće plaćati odvoz smeća, za sada nije poznato, no jasno je da novi način prikupljanja otpada za kninjane znači i više cijene.

Je li grad Knin, odnosno tvrtka Čistoća i zelenilo d.o.o. spremna  za provedbu novog Zakona, pitali smo direktora  tvrtke  Marka Perića.