Bivša vojna skladišta Krka prenamjenjuju se u turističke sadržaje

Bivša vojna skladišta Krka prenamjenjuju se u turističke sadržaje

Vlada daje nekretnine Gradu Kninu na korištenje

20-ak nekretnina , bivših vojnih skladišta i vojarni, koja godinama  zjape prazna, Vlada je odlučila dati jedinicama lokalne samouprave na korištenje. Među njima su i bivša vojna skladišta Krka, ispod Atlagića mosta, koje gradska uprava namjerava  staviti u funkciju turizma.

Gradski vijećnici morat  će prethodno usvojiti  točkaste izmjene Prostornog plana koji ovaj prostor definira kao prostor društvene namjene, a pretpostavlja se da će to biti do  kraja godine. Tek potom, najvjerojatnije na proljeće 2014., Državi ured za upravljanje državnom imovinom, dat će nekretnine gradu Kninu na upravljanje.

Na površini od 16 hektara, gradit će se aqa  park , hosteli i auto kamp. Gradonačelnica Josipa Rimac kaže kako zainteresiranih investitora ima, a cijeli bi projekt mogao zaživjeti za dvije godine.