Božićna čestitka kninskog gvardijana

Božićna čestitka kninskog gvardijana

Otvorimo svoje srce malom Isusu

Poslušajte Božićnu čestitku gvardijana Samostana sv. Ante, fra Marka Durana: