"Čistoća i zelenilo" od sada pruža pogrebne usluge

"Čistoća i zelenilo" od sada pruža pogrebne usluge

Otvorena poslovnica u Zvonimirovoj ulici

Tvrtka "Čistoća i zelenilo" Knin proširila je svoju djelatnost i od danas se bavi organizacijom pogreba. Naime, na dislociranoj lokaciji u Zvonimorovoj  23 otvorena je poslovnica za pogrebnu opremu i cvjećarstvo.

"Organiziramo kompletnu organizaciju ukopa, tj pogreba, kako prijevoza pokojnika tako i djelatnosti koje se odvijaju na Gradskom groblju. Nadam se da ćemo biti konkurentni na tržištu jer će cijene naših pogrebnih usluga, u najmanju ruku ,biti jednake kao i kod  privatnih pogrebnih poduzeća", kazao je na svečanom otvaranju  poslovnice "Čistoće i zelenilo", direktor Marko Perić.