Ekološka udruga "Krka" napravila prilaz za osobe s posebnim potrebama

Ekološka udruga "Krka" napravila prilaz za osobe s posebnim potrebama

Od sufinanciranja udruge, eko-udruga "Krka" je napravila prilaz za osobe s posebnim potrebama u Eko-info centru

Ekološka udruga „Krka“ od malih sredstava sufinanciranja udruge ( organizacija Zelenih izleta ) odlučila je pomoći svojim dragim sugrađanima te je u Eko-info centru napravili pristup za njih.

Neka ova inicijativa bude poticaj i drugim institucijama, tvrtkama u gradu Kninu, ali i u RH da naprave prilaz osobama s posebnim potrebama jer to je zaista jako važno.