Grad Knin objavio javne pozive za financiranje udruga

Grad Knin objavio javne pozive za financiranje udruga

Grad Knin je objavio javni poziv za financiranje programa civilnih udruga i udruga u kulturi u 2016. godini. Za rad civilnih udruga u gradskom je proračunu osigurano 415 tisuća kuna, dok za udruge u kulutri 460 tisuća.

Novac će se ,između ostalog, usmjeriti na projekte koji potiču razvoj demokracije, rad s osobama s invaliditetom, humanitarne djelatnosti, brigu za stare i nemoćne, prevenciju bolesti i ovisnosti te kvalitetu življenja. Na poziv se mogu javiti udruge koje su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te ispunjavaju sve druge uvjete propisane zakonom i Pravilnikom o financiraju javnih potreba Grada Knina.

Sve udruge koje ove godine žele financijsku potporu Grada, a ostvarile su je i prošle godine, dužne su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u 2015. godini.

 Javni pozivi otvoreni su do 16. ožujka .