Grad Knin zapošljava 5 osoba za 1600 kuna

Grad Knin zapošljava 5 osoba za 1600 kuna

Traže se magistri struke

Putem poticajne mjere  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, gradska uprava Knina će na godinu dana  zaposliti pet osoba. U Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove otvoreno je radno mjesto voditelja Odsjeka za proračun, financije i AOP te za višeg stručnog suradnika za gospodarstvo  i proračun. Tri osobe primaju se u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, imovinskopravne  poslove i zaštitu okoliša.Jedna  će biti  zaposlena kao viši stručni suradnik za upravljanje imovinom, protupožarnu zaštitu i spašavanje , dok dvije kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove.

Za sva radna mjesta traže se magistri struke ili stručni specijalisti ekonomske, tehničke ili građevinske struke,  izuzev za radno mjesto voditelja Odsjeka za proračun na koje se zapošljava sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili informatičke struke.

Kako je cilj osposobljavanja za rad  stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, osoba na stručnom osposobljavanju nema status službenika, niti je u radnom odnosu. Dobivat će novčanu potporu u iznosu od 1600 kuna mjesečno koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.