Gradski vijećnici usvojili treći rebalans

Gradski vijećnici usvojili treći rebalans Gradski vijećnici usvojili treći rebalans

Danas poslijepodne održana je 28. sjednica Gradskoga vijeća grada Knina, koja je donijela neke zanimljivosti, ponajprije u činjenici da čak tri točke nisu dobile većinu glasova vijećnika. No, treći rebalans proračuna je usvojen.

Naime, među predloženim Izmjenama i dopunama o osnivanju Javne ustanove Matica, bila je i ona kojom se proširuje djelatnost, te bi Matica ubuduće upravljala kninskom tvrđavom i drugim kulturnim dobrima. No, upravo je ta stavka bila neprihvatljiva HDZ-ovom vijećniku Nenadu Tisaju, koji je tražio da se ona izbaci, uz obrazloženje da je upravljanje kulturnim dobrima posao Muzeja.

Gradonačelnik Marko Jelić, ustvrdio je pak da je posao Muzeja muzejska djelatnost, te da on do sada nije dobro upravljalo najvećim kulturnim i turističkim resursom koji Knin ima, a to je tvrđava. Ovakvom prijedlogu suglasnost je dalo i Ministarstvo kulture, istaknuo je gradonačelnik, navodeći kako bi se Matica, po ugledu na druge gradove, bavila upravljanjem kulturnim dobrima na širem kninskom području, najavivši kako se priprema i projekt Arheološkog parka.

No, sve to nije uvjerilo HDZ-ove vijećnike da promjene odluku, pa ova točka nije usvojena.

Rasprava se razvila i oko Zahtjeva za ocjenu ustavnosti članka 144. Općeg poreznog zakona, u predmetu u kojemu Grad Knin od MORHa potražuje, kako je rekao gradonačelnik Jelić, oko milijun i 200 tisuća kuna s kamatama, na ime komunalne naknade. Zbog toga što je Upravni sud, prema mišljenju grada Knina, krivo protumačio ovaj članak, te donio presudu koja nije u korist grada, traži se ocjena ustavnosti. No, predsjednik HDZ-ova kluba vijećnika, Marinko Tokmakčija, je rekao da za takvo što gradonačelnik ne treba odluku vijećnika, jer takav zahtjev može podnijeti i sam.

Ako je ovaj zahtjev poduprt odlukom Gradskoga vijeća, Ustavni sud ga  rješava po hitnom postupku, a to znači u roku 30 dana, u protivnom može trajati godinama”, rekao je gradonačelnik.

No ni ova točka nije dobila potporu HDZ-ovih vijećnika, pa nije usvojena.

Kao ni Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta kninskoga Muzeja.

Ostale točke su dobile većinu glasova, pa tako i ona o potporama u poljoprivredi, jer će oni ubuduće biti izjednačeni sa gospodarstvenicima, pa će zahtjev za potporu moći podnijeti samo na temelju predračuna.

Potpore razvoju turističke ponude, sada su proširene mjerom – potpore pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a cilj je, kako je obrazložila zamjenica gradonačelnika Kristina Perić, potaknuti iznajmljivače na dodatna ulaganja u ponudu ugostiteljskih usluga.

Sve te izmjne rezultirale su trećim rebalansom gradskoga proračuna, kojega su gradski vijećnici usvojili bez rasprave. Ukupni iznos proračuna nije se mijenjao, a jedine bitne izmjene odnose se na povećanje stavke za nerazvrstane ceste za 300 tisuća kuna te na dodatne potpore gospodarstvu u iznosu od 285 tisuća kuna, odnosno poljoprivredi u iznosu od 100 tisuća kuna.

Današnja sjednica prvi je put izravno prenošena putem kanala You Tube, a najavljeno je kako će vijećnici od početka iduće godine glasati elektronički.