Istraživanje Kaštela Knin

Istraživanje Kaštela Knin

Gotovo je sigurno da će Ministarstvo kulture odobriti istraživanje najstarijega dijela Kninske tvrđave u kojem je bilo sjedište kraljevskog dvora srednjovjekovne hrvatske države, najavila je arheologinja mr. Katarina Gugo.

Bit će to prvo arheološko istraživanje krajnjeg sjevernog dijela Kninske tvrđave, a trebalo bi pokazati da se Kaštel Knin počeo graditi najkasnije krajem 9. stoljeća.

Do sada je jedino istraženo kninsko podgrađe iz druge polovice 13. i početka 14. stoljeća. Prve dvije godine u čišćenju su pronađene uglavnom životinjske kosti goveda, divljači, stoke sitnog zuba, a pronalazak kamenica govori koliko je bila razvijena trgovina.

Mr Katarina Gugo održala je predavanje o kninskim utvrdama u razdoblju od sredine 10. do kraja 18. stoljeća.
U srednjem vijeku je na području kninske županije bilo 17 utvrđenja. To je prostor današnjeg Knina, Drniša, Promine, Donjeg Tiškovca i vrela Zrmanje.
Iz njih su se kontrolirale granice hrvatske države i promet roba, većina je imala stambeni prostor.
Jako malo ih je istraženo, prepuštene su zubu vremena, danas se na njima rade zahvati konzervacije i sanacije. Jedina istražena je utvrda Glavaš.

Nakon Kninske tvrđave drugi lokalitet po važnosti je Kapitul. Važan kroz antičko vrijeme puni značaj je dobio u 13. stoljeću kada je tamo bila katedrala kninskog biskupa. Danas od toga nije moguće ništa vidjeti, lani je očišćen tek mali prostor crkve.