Izrađen sanacijski program lagune u Kninu

Izrađen sanacijski program lagune u Kninu

Tvrtka Ecoina, kao izvršitelj, Sanacijski program predala je početkom lipnja. Čeka se suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nakon čega će početi izrada projektne dokumentacije i studije utjecaja na okoliš za sanacijski zahvat, doznajemo u Hrvatskim vodama.

Na naš upit o novostima u svezi sanacije lagune i rezultata analize tla, vode i mulja, dobili smo odgovor Hrvatskih voda, koji prenosimo u cijelosti.

"Sanacijski program s prijedlogom mjera za otklanjanje štete u okolišu – laguna na području „Bare“ u gradu Kninu izrađen je i sukladno ugovoru predan od strane Izvršitelja (ECOINA d.o.o. Zagreb) početkom lipnja 2021. godine.

U tijeku je postupak ishođenja suglasnosti na sanacijski program kojeg sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Pravilniku o mjerama otklanjanja šteta u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08) izdaje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom. Po ishođenoj suglasnosti pristupiti će se izradi projektne dokumentacije i studije utjecaja na okoliš za predmetni sanacijski zahvat.

Analiza tla, vode i mulja je pokazala prisutnost onečišćenja po nekim pokazateljima iznad zakonskom regulativom propisanih vrijednosti, te su predmetnim Sanacijskim programom predložene mjere i radnje za uklanjanje istih iz okoliša, uz cjelovitu sanaciju promatranog područja, te monitoring tijekom sanacije i nakon provedene sanacije."