Javna kampanja u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Javna kampanja u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Javna kampanja u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom Udruga ZvoniMir održala je javnu kampanju na Trgu Oluje i informirala građane o važnosti prepoznavanja i prijavljivanja nasilja i svih kaznenih djela te predstavila usluge podrške žrtvama nasilja.

U sklopu projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, stručni tim udruge ZvoniMir žrtvama pruža emocionalnu i praktičnu podršku, psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć, osigurava pratnju na sud, policiju, državno odvjetništvo i centre za socijalnu skrb. Daje podršku svim žrtvama bez obzira jesu li ili nisu prijavile kazneno djelo.

Ključno je da kao društvo osudimo bilo kakav oblik nasilnog ponašanja kao nečeg što je neprihvatljivo, u sukobu s temeljnim ljudskim pravima te diskriminirajuće po živote žrtve. Pošaljimo poruku ženama da nisu same u tome”, poručila je Biljana Šuša, pravnica u udruzi ZovniMir.