Konstituiran Savjet mladih Šibensko-kninske županije

Konstituiran Savjet mladih Šibensko-kninske županije

Danas je konstituiran Savjet mladih Šibensko-kninske županije. Za predsjednika  je jednoglasno  izabran  Danijel Pilipac iz Šibenika, a za zamjenicu Katarina Požar iz Knina.   U Savjet mladih tajnim glasovanjem izabrano je 9 članova u dobi od 15 do 29 godina, a to su: Dora Bumber, Frane Banić, Danijel Pilipac, Marko Šiklić, Kristijan Kulušić, Ante Cigić, Katarina Požar, Marko Lokas i Kristina Vlaić. Savjet mladih je savjetodavno tijelo kojemu je cilj uključivanje što većeg broja mladih u javni život ove županije.