Mladi Kninjani uče kako gledati filmove

Mladi Kninjani uče kako gledati filmove

Kako djeci približiti film, medijski ih opismeniti i potaći da kritički razmišljaju o onome što su vidjeli cilj je projekta "Sedmi kontinent", udruge "Djeca susreću umjetnost". U sklopu programa djeca kninskih osnovnih škola u Domu HV pogledala su tri filma nakon čega su održana kratka predavanja.

Djeca su pogledala filmove koja su tematski i vizualno primjerena njihovoj dobi. Naglasak je na poučnoj, pedagoškoj komponenti djela, kaže suorganizatorica projekta profesorica Marija Dujmić.

Radi se o belgijskom, animirano dokumentarnom filmu Usvajanje odobreno, iranskom igranom filmu Djeca raja i francuskom filmu Crveni balon. Za razliku od komercijalnih, uglavnom američkih filmova, ovdje se, kaže Dujmić, djecu pokušava usmjeriti prema kritičkom promišljanju onoga što gledaju.

Filmove su, zajedno sa svojim učiteljima, pogledala djeca kninskih osnovnih škola i dva odjeljenja drniške osnovne škole.