Modernizirana cesta u Općini Ervenik

Modernizirana cesta u Općini Ervenik Modernizirana cesta u Općini Ervenik

12,5 km ceste obnovljeno je sredstvima iz EU fondova, u vrijednosti oko 4 milijuna i 700 tisuća kuna. Kako se radi o prometnici koju su mještani čekali desetljećima, upriličena je i prigodna svečanost otvaranja ceste.

Ervenik je jedna od najnerazvijenijih općina u zemlji. Načelnik Predrag Burza tu činjenicu, međutim, ne doživljava kao ograničavajući faktor nego kao motiv za rad. Rezultati – novih 11 km vodovoda, 10-ak km asfaltiranih lokalnih cesta, 68 zaposlenih mještana u javnim radovima, a pokrenut je i veliki projekt Vjetroparka, zajedno s gradom Kninom.

burza

Projekte važne za lokalnu zajednicu moguće je realizirati samo ako imate probitačnog načelnika i dobru suradnju općine sa županijom i susjedima, te političku potporu kaže saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević

milošević

Svaki projekt prometnog povezivanja ovakvih krajeva od iznimne je važnosti jer je preduvijet za bilo kakav održivi razvoj, kazala je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić.

spomenka

A s pet stanovnika na četvornom kilometru, područje općine Ervenik prilično je prazno. U pet naselja – Erveniku, Mokrom Polju, Otonu, Pađenama i Radučiću, 2011. godine popisano je 1.105 stanovnika.