Mostovci protiv izgradnje reciklažnog dvorišta u Preparandiji

Mostovci protiv izgradnje reciklažnog dvorišta u Preparandiji

Gradska vijećnica Mosta Marija Ćurić i Mostov vijećnik u Županijskoj skupštini Tomislav Čolak upozorili su javnost na, kako ističu, štetnost izgradnje reciklažnog dvorišta u poslovnoj zoni Preparandija, parceli udaljenoj svega svega 50-ak metara od rijeke Orašnice.

Prenosimo priopćenje:

Kao izabranim vijećnicima dužnost nam je upozoriti javnost na štetnost izgradnje reciklažnog dvorišta na predviđenoj lokaciji u gradu Kninu. Upozoravali smo gradonačelnika i kolege gradske vijećnike kako lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta nije dobro izabrana, ali bezuspješno. Lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta određena je još 2014. godine na prostoru poslovne zone Preparandija, a aktualna vladajuća garnitura uz pomoć „oporbe“ iz HDZ-a samo je tu odluku potvrdila na sjednici Gradskog vijeća, ne uvaživši argumente vijećnice Marije Ćurić kako lokacija za reciklažno dvorište nije dobro izabrana.

Izgradnja reciklažnog dvorišta predviđena je u poslovnoj zoni Preparandija na parceli površine 973 m2 udaljenoj od rijeke Orašnice 50-ak metara ( teren se od reciklažnog dvorišta strmo spušta prema Orašnici ). Iako u općim uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stoji kako bi površina reciklažnih dvorišta trebala biti u rasponu od 1600-2000 m2, kninsko reciklažno dvorište bit će upola manje površine i uz neposrednu blizinu rijeke Orašnice. U općim uvjetima kojima mora udovoljiti građevina u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom pored ostalog navedeno je i :

  1. Da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more.

  2. Da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje ili ispuštanje u okoliš.

Ovo je važno znati iz razloga što će se u reciklažnom dvorištu odlagati i opasne tvari kao : otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, smole koje sadrže opasne tvari, boje, ljepila, deterdženti koji sadrže opasne tvari, lijekovi i slične opasne tvari, što sve nepažnjom ili nestručnim rukovanjem lako može doći u tlo i rijeke Orašnicu i Krku.

Pogotovo je veliki rizik što će kninsko reciklažno dvorište biti upola manje površine od predviđene površine za reciklažna dvorišta, što neminovno zbog manjeg prostora povećava rizik od nezgoda prilikom rukovanja opasnim otpadom i njegovim skladištenjem.

Iznenadila nas je potpora Ekološke udruge „Krka“ izgradnji reciklažnog dvorišta u Preparandiji, gdje se udruga ponudila provoditi usluge provođenja informativno-obrazovnih aktivnosti, promidžbe i vidljivosti projekta. Nije nam jasno kako članovi udruge koji se stalno pozivaju na zaštitu rijeke Krke nisu prepoznali potencijalnu opasnost od predviđene lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za rijeke Orašnicu i Krku, ili je nešto drugo posrijedi.

Ovim putem još jednom upozoravamo gradonačelnika i vijećnike Gradskog vijeća Grada Knina kako još nije kasno da se odustane od predviđene lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta i da se pronađe nova lokacija koja će udovoljavati površinom standardima za reciklažna dvorišta i neće biti blizu riječnih tokova.

Pozivamo gradonačelnika da ne robuje projektima i lokacijama prošle vladajuće garniture, za koje je i sam govorio kako nisu dobri, nego da ponudi nove projekte i lokacije nužne za razvoj grada Knina.