Novi projekt za dugotrajno nezaposlene

Novi projekt za dugotrajno nezaposlene

Ekološka udruga Krka predstavila je novi projekt kojim će omogućiti stjecanje novih znanja i vještina za dugotrajno nezaposlene osoba iz marginaliziranih skupina s područja grada Knina. Projekt je vrijedan nešto više od 800 tisuća kuna i trajat će dvije godine.

"Učimo danas za bolje sutra" projekt je u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali, financiran je 100 posto sredstvima Europskog socijalnog fonda, pa su i programi za sve korisnike besplatni. Govori voditelj projekta Dimitrije Dujmović

d2

Poziv je upućen za 35 osoba, koje će proći osposobljavanje i obrazovanje kako bi bili konkurentniji na tržištu rada

D

A da bi kvaliteta pružanja usluga usmjerenih marginaliziranim skupinama bila što bolja, projektom će biti educirano i pet stručnjaka koji s njima rade.
Ovaj projekt, "Učimo danas za bolje sutra", Ekološka udruga Krka provodi u partnerstvu s Gradom Kninom.