Otvoreno Reciklažno dvorište u Drnišu

Otvoreno Reciklažno dvorište u Drnišu Otvoreno Reciklažno dvorište u Drnišu

Drugo je to Reciklažno dvorište u županiji nakon Bikarca. Na njega će Drnišani moći donijeti više od 50 različitih vrsta otpada. Ukupna vrijednost projekta je oko 3 milijuna i 220 tisuća kuna, od čega je 85 posto bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda.

Reciklažno dvorište je veliki iskorak u gospodarenju otpadom na području Grada Drniša, koji će rezultirati povećanjem stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i, što je još važnije, smanjenem količine otpada koji će se odlagati na odlagalištima, istaknuo je direktor Gradske čistoće Drniš Marinko Šindilj


Ipak ne i kuhinjski otpad


Reciklažno dvorište tek je jedan od 11 europskih projekata koji se trenutačno provode na području Drniša, vrijedan je 3 milijuna i 200 tisuća kuna. Grad je u njegovom sufinanciranju sudjelovao sa 271.000 kuna, podsjetio je gradonačelnik Josip Begonja


Do kraja godine na nacionalnoj razini trebala bi se realizirati nabavka spremnika za različite vrste otpada. A grad je za cilj postavio nabavku 2 mobilna reciklažna dvorišta, kojim će pokriti potrebe stanovnika na svih 355 četvornih kilometara prostora koji gravitira Drnišu. Sve kako bi se ispunili postavljeni ciljevi – što više odvojeno prikupljenog otpada i što manje otpada koji će se odlagati na odlagališta.