Poredak prijavljenih studenata za gradske stipendije

Poredak prijavljenih studenata za gradske stipendije

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija utvrdilo je i objavilo RANG LISTU PODNOSITELJA PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku godinu 2013./2014.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija na temelju članka 15. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“ br. 3/14), dana 7. svibnja 2014. godine utvrđuje i objavljuje

                                                                                   

 

RANG LISTU

PODNOSITELJA PRIJAVA NA JAVNI   NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku  godinu 2013./2014.

 

 

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME

UKUPNO BODOVA

1

IVAN GRABIĆ

23

2

ANAMARIJA BUDIMIR

17

3

KATARINA ŠLJIVIĆ

17

4

VESNA JONJIĆ

15

5

PERIĆ LIDIJA

12

6

IVANA PERKOVIĆ

12

7

MANUELA LOVRIĆ

11

 

KANDIDATI KOJI NE OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA

 

8

LUCIJA ZEČEVIĆ

nepotpuna prijava: nedostaje dokaz o hrvatskom državljanstvu - presliku jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice; uvjerenje o prebivalištu za studenta (ne starije od 30 dana od dana izdavanja); uvjerenje o prebivalištu za roditelja/skrbnika (ne starije od 30 dana od dana izdavanja);

 

9

STIPE MANDIĆ

nepotpuna prijava: nedostaje dokaz o hrvatskom državljanstvu - presliku jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice; uvjerenje o prebivalištu za studenta (ne starije od 30 dana od dana izdavanja); uvjerenje o prebivalištu za roditelja/skrbnika (ne starije od 30 dana od dana izdavanja); potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademsku godinu 2013/14., u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju

 

10

LIDIJA STOJANOVIĆ

nepotpuna prijava: uvjerenje o prebivalištu za studenta (ne starije od 30 dana od dana izdavanja); uvjerenje o prebivalištu za roditelja/skrbnika (ne starije od 30 dana od dana izdavanja); potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademsku godinu 2013/14., u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju

 

 

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste prijavljenih stipendista po ukupnom broju bodova.

U roku od 8 dana od dana objave rang-liste na oglasnoj ploči podnositelji prijava na javni natječaj mogu podnijeti pisani prigovor na rang-listu gradonačelniku Grada Knina. Gradonačelnik  najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi konačnu odluku o prigovoru. Akt gradonačelnika o prihvaćanju ili o odbijanju prigovora  je konačan.

 

Odluku o dodjeli gradskih stipendija donosi gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, sukladno rang-listi studenata koji su ostvarili pravo na gradsku stipendiju.  Stipendije se dodjeljuju korisniku stipendije za akademsku godinu za koju je raspisan javni natječaj za dodjelu gradskih stipendija. Na temelju konačne odluke o dodjeli gradskih stipendija, sklapa se Ugovor o dodjeli gradske stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije.

 

       

 

                                                                                                  Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                             Slaven Ivić